Bestyrelsen

Ejerforeningens bestyrelse står for driften af ejendommen inklusive de udendørs fælles arealer, vaskeri, festlokale og gæsteværelser med mere. Renholdelse af trappeopgange påhviler beboerne i de enkelte opgange.

Bestyrelsen arbejder ud fra de gældende vedtægter, som også kan ses her på hjemmesiden.

Bestyrelsen holder møde ca. én gang om måneden. Her drøftes blandt andet planer for ejendommen, vedligeholdelse, renovering og større projekter.

Det er også bestyrelsen der har fastsat den gældende husorden for ejendommen.

Besøg os på kontoret

Ejerforeningen har kontor i stueetagen i opgang nr. 7. Kontoret er bemandet hver mandag fra kl. 19 til 20.00, hvor du er velkommen til at kigge forbi og få en snak.

Det er også her, du kan reservere gæsteværelser, festlokale og boremaskine med videre.

Du kan også ringe til kontoret i åbningstiden på tlf.: 22 90 94 64

Har du ikke mulighed for at besøge os i kontortiden, er du altid velkommen til at sende en mail til bakkebonord@outlook.dk eller i nødstilfælde ringe til ét af bestyrelsesmedlemmerne.

Formand
John Munk
Tlf.: 40 35 39 35

Næstformand
Kim Justesen
Tlf.: 29 24 10 55

Bestyrelsesmedlem
Kurt Majgaard
Tlf.: 40 44 09 41

Kasserer
Mia Søbæk
Tlf.: 31 32 17 78

Bestyrelsesmedlem
Jens Kristian Nyborg

Tlf.: 41 71 09 50

Sekretær for Ejerforeningen
AG – Anne Grethe Thulstrup
Tlf.: 22 90 94 64

Træffes på kontoret                          mandag fra 19 – 20