Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling hvert år senest 31. marts.

Alle ejere og lejere inviteres til at deltage og alle har mulighed for at indsende forslag til drøftelse på generalforsamlingen.

Forslag som ønskes drøftet skal altid være indsendt senest 15. januar forud for generalforsamlingen, hvert år.

Det er kun ejere der har stemmeret, men alle beboere har taleret og alle er velkommen til at deltage i vores generalforsamling.

Der vil efter Generalforsamlingen blive udsendt et referat. Du kan finde gamle referater og beretninger på kontoret i åbningstiden.