Pasning af grønne arealer

Til de grønne arealer samt stier og parkeringsarealer, arbejder vi sammen med eksterne havefirmaer, de varetager bl.a. beskæring af træer og buske og kultivering af bedene. De tager sig desuden af vintervedligeholdelse som saltning og snerydning

Ejerforeningen afholder 2 årlige havedage (forår og efterår), hvor mindre opgaver og rengøring løses i fællesskab.

Alle er velkomne til at komme med idéer og forslag til dette arbejde. Læg blot en seddel i postkassen ved kontoret, opgang 7.

Alt-mulig-mand

I området har vi en altmuligmand som sørger for at området er renholdt og udfører mindre opgaver i de grønne områder.

Opdager du at der mangler en pære et sted, eller noget lignende, så send en mail til bakkebonord@outlook.dk.

Der er strøsand i cykelrummene ved opgang 1, 9, 19 og 39, som man selv må strø af, hvis der er glat på opkørslerne.

En grillplads til alle beboere

På hver af de store græsplæner i vores områder, er der en stor grillplads med bord og bænke, som må benyttes at alle beboere i ejerforeningen.

Hvis du opdager noget der er i uorden eller gået i stykker osv., så er du velkommen til at sende en mail på bakkebonord@outlook.dk